Gearing up for the Vallée Blanche descent!

ENGLISH VERSION BELOW

In de paasvakantie werd de aftrap gegeven voor het 8ste Mount Coach Academy traject. Chamonix vormde het decor voor de eerste stage: freeride skiën. Met twee absolute beginners in de groep en vier die hooguit al ooit eens een ski gevoeld hadden was er veel werk aan de winkel. Deze groep zou tegen het eind van de week namelijk succesvol moeten kunnen afdalen langs de Vallée Blanche…

Bart en Sanne schotelden ons een intensief programma van drills en oefeningen voor. Er wordt eerst hard gewerkt aan de juiste houding, gevolgd door bochtentechniek. ‘Carven’ mag niet ontbreken, alsook de befaamde ‘diepontlasting’ voor offpiste terrein. Buckels worden niet gemeden en onze toegewijde goeroes sparen kuiten noch knieën.

De revue passeert ’s avonds ook een assortiment cruciale theoretische achtergrond: oriëntatie, weerkunde, lawinekunde, EHBO, skionderhoud… In Grand Montets zetten we de theorie van lawineredding op een oefenveld in de praktijk. Via een machine kunnen ‘dummy’s’ geactiveerd worden in een omgeploegd sneeuwveld. Bieper en sonde worden snel vertrouwd in het gebruik, en iedereen haalt spoedig de zelf opgelegde norm van 3 slachtoffers lokaliseren in minder dan 3 minuten. Het harde labeur van een imaginair slachtoffer uitgraven laten we niet achterwege. Graaft, du schweinnnn! Tobias stelt zich snel kandidaat voor een EHBO oefening in onze verse sneeuwkrater zodat we na afloop alle stappen van een lawineredding in het terrein geoefend hebben. Door middel van een uiterst gesofisticeerde ‘priktest’ leren we met onze vouwbare voelspriet ook uit allerhande voorwerpen een skiër herkennen. Niet onbelangrijk, maar laten we het maar niet zover komen.

Simon digging for gold

Terug naar het skiën, met veel vallen en veel opstaan raakt de groep tegen de vierde dag stilaan waar die zou moeten zijn. Hoog tijd, want vrijdag staat de Vallée Blanche op het programma! Via de beroemde lift stijgen we tot 3800 meter op de Aiguille du Midi. Een adembenemend panorama wacht ons. Het hele Mont Blanc massief ligt er prachtig bij. Sanne haalt enthousiast z’n mentale encyclopedie boven en reciteert een parabel over de noordwand van de Grand Jorasses en z’n grote held Cassin. Niet enkel het hooggebergte ziet er goed uit, blijkbaar zien we er zelf toch ook wel stoer uit. We worden namelijk op de foto gevraagd door Braziliaanse toeristen. Allé vooruit dan!

Tobias working his moves to attract exotic tourist attention. With succes!

In een klein tunneltje hangen we ‘pinnekeszolen’ aan onze skibotten om een kort en indrukwekkend graatje af te dalen tot in de Vallée Blanche. Met de Mont Blanc op de achtergrond dalen we af langs de bekendste alpentoppen. De sneeuw en het weer zijn ons goed gezind en met brede glimlachen, onder ‘joepie’ en ‘wauw’ geroep, bereiken we via de Italiaanse zijde van de Mer-de-Glace een lang vals plat stuk van de gletsjer. Na de op de kaart geheten ‘salle à manger’ zwieren we hier dan maar daadwerkelijk een stuk baguette in ons gezicht, terwijl we proberen aan de hand van de azimut van 3 herkenbare punten onze locatie in een coördinaat te vertalen. Geslaagde pogingen worden beloond met een greep uit een zakje Haribo’s. Simple does the trick zo blijkt…

Langs een lang vlak stuk glijden we tot een confronterend stuk trappen ons uit de gletsjervallei leidt. Confronterend niet enkel omdat 500 trappen in skibotten met touw en ski’s op de rugzak ons toch enkele druppeltjes transpiratievocht kosten. Des te meer omdat deze trappen een direct gevolg zijn van het wegsmelten van de gletsjer. Dat aangekleed marsepeinen varkentje in Amerika mag het nog zo sterk ontkennen, hier zien we glashelder waar het met onze planeet naartoe gaat.

Grand Beau, ciel bleu

Redelijk vroeg in de namiddag brengt een charmant treintje ons terug tot Chamonix. Die tijd wordt nuttig besteed. In de sauna! Onze skipassen geven gratis toegang tot een nieuw poepsjiek saunacomplex. Een klein gênant moment ontstaat wanneer niemand zich letterlijk bloot geeft, behalve wij… Toch maar snel zwemkledij geïmproviseerd om aan de Franse deugdelijkheid te voldoen (nee dat was niet ons skiondergoed van die dag, eerlijk).

Onze laatste ski dag benutten we om via de Italiaanse kant van het massief de Toula gletsjer af te dalen. Daarvoor wordt eerst een steile couloir met behulp van een touw afgedaald. Spanning en avontuur! Gezamenlijk glijden we met z’n allen vrolijk tot het midden station van de Skyway lift, die ons terug omhoog brengt. Een sjieke installatie die 360° rond draait terwijl je stijgt. Opnieuw via de Vallée Blanche dalen we af tot we weer in Chamonix zijn. We worden getrakteerd op een vers laagje poeder en iedereen scheurt bijna z’n gezicht van het grijnzen van plezier.

Een spelletje tetris later vangen we de rit huiswaarts aan. Bedankt Bart en Sanne voor de uitstekende begeleiding!

Mount Coach wordt ondersteund door de Klim- en Bergsportfederatie en genereuze sponsors: Petzl, Rab, Lowe Alpine, Julbo Eyewear, Zamberlan, K2, Kariboe Leuven.

The crew and their masters in front of the Dent de Geant, from the Italian side

MC8 Ski Course 2019

During the Easter holidays, the 8th Mount Coach Academy kicked off. Chamonix set the stage for the first course: freeride skiing. With two absolute beginners in the group and four who at best had had some skis on their feet in the past, there was a lot of work to be done. By the end of the week, the group should be able to successfully ski down the Vallée Blanche…

Bart and Sanne presented us with an intensive programme filled with drills and exercises. First we worked hard on getting the right position, followed by technique for taking turns. Not forgetting ‘carving’, as well as the famous ‘deep relief’ for off-piste terrain. Bumps were not avoided and our devoted gurus didn’t spare any shins or knees.

There were also evening lectures which included an assortment of crucial theory: orientation, meteorology, avalanche safety, first aid, ski maintenance… In Grands Motets we put the avalanche rescue theory to practice. Through a machine, ‘dummies’ can be activated in a ploughed snow field. We soon became familiar with using an avalanche beacon and probe, and everyone quickly managed to find 3 victims in our self-assigned norm of 3 minutes. We didn’t leave out the hard labour of digging out an imaginary victim. Dig, you pig! Tobias is first to put his hand up to be the victim for our first aid practice in our freshly dug snow crater, that way we have practised all the steps in an avalanche rescue.  By means of a sophisticated ‘probe test’ we learned how to differentiate various items from a skier using our foldable antenas. Very important, but let’s not let it get that far.

Back to skiing, with lots of falling and getting back up, by the fourth day the group is gradually getting to where they should be. About time, because we are going to ski down the Vallée Blanche on Friday! We soar up 3800 meters to the Aiguille du Midi via the famous lift. A breath-taking view awaits us. The whole Mont Blanc massif looks stunning. Sanne enthusiastically pulls out his mental encyclopaedia and tells us about the north face of Grand Jorasses and his big hero, Cassin. It is not just the High Alps that look great, apparently we are looking pretty cool. Since some Brazilian tourists asked to take a photo of us. Sure, why not!

In a small tunnel, we stick our crampons onto our ski boots to walk down a short and impressive ridge into the Vallée Blanche. With Mont Blanc in the background we ski down along the well-known peaks of the Alps. The snow and the weather put us in a good mood and with wide smiles on our faces, with exclamations of ‘wahoo’ and ‘wow’ we reached the Mer-de-Glace from the Italian side, a long flat section of the glacier. Right after the ‘salle à manger’, we take a pit stop to quickly shove a baguette in our mouths, whilst trying to get the hang of getting a coordinate from an azimut from 3 recognisable reference points. Successful attempts were awarded with a handful of Haribo. Simple does the trick, it seems…

We glide along a long flat bit until we get to some confronting steps that lead us out of the glacier valley. It was not only confronting due to the 500 steps in ski boots with a rope and skis on our backpacks which made us sweat a bit. But mainly, the fact that these steps are a direct result of the glacier melting. That talking orange from America can deny it as much as he wants, but here we can see crystal-clear where our planet is heading.

Reasonably early in the afternoon, an adorable train takes us back to Chamonix. Then we spent our time wisely. In the sauna! Our ski passes gave us free access to a new awesome sauna complex. We had a little bit of an awkward moment when literally nobody was naked, except for us… So we quickly improvised some swimwear to meet French expectations (no, of course we didn’t just put on the ski underwear we’d been wearing all day…).

We used our last ski day to go and ski down the Toula glacier on Italian side of the massif. We went down a steep couloir with the help of a rope. Excitement and adventure! Together we all skied down happily until the middle station of the Skyway lift, which took us back up to the top. An awesome lift that turns 360° as you go up. Then we skied down the Vallée Blanche until we got to Chamonix. We were treated to a fresh layer of powder and everyone’s faces nearly ripped with smiles of happiness.

A game of tetris later and we are home bound. Thank you Bart and Sanne for the excellent coaching!

Mount Coach is supported by the Belgian Climbing and Mountaineering Federation (KBF) and generous sponsors: Petzl, Rab, Lowe Alpine, Julbo Eyewear, Zamberlan, K2, Kariboe Leuven.

Advertentie