Tags

, ,

Deze morgen omstreeks 04u30 kreeg ik een telefoontje met vreselijk nieuws uit Alaska. Bij een val in het Japanese Couloir op de Cassin ridge van Denali is Joris Van Reeth omgekomen door een ernstige hoofdwonde.

Met hulp van 2 Japanse alpinisten is Sam naar veilig terrein aan de voet van de berg geraakt. Ze zijn er ook in geslaagd om het lichaam van Joris naar beneden te brengen. Momenteel wacht hij daar nog op de helicopter die hen pas kan komen ophalen als het weer verbetert. Hopelijk zal dit niet meer te lang duren.

Verdere details over de oorzaak van het ongeval zijn nog schaars en momenteel overbodig. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de vriendin, ouders, familie en vrienden van Joris. Ook voor Sam zal dit één van de langste en meest eenzame nachten ooit worden…

Er is contact met Sam, de lokale rangers en het consulaat.

This morning, at around 04.30 I received a phone call from Alaska bearing horrible news. After a fall in the Japanese Couloir on the Cassin Ridge on Denali, Joris Van Reeth suffered a severe head injury and died.

With the help of two Japanese climbers, his partner Sam was brought down safely to the base of the mountain. They also managed to retrieve Joris’ body. At the moment, they are waiting for a clear weather window so the chopper can come and pick them up. Hopefully this won’t take long anymore.

More details on the cause of the accident are rare and unnecessary at the moment. Our thoughts are with his girlfriend, parents, family and friends. For Sam this will be one of the longest and loneliest nights of his life.

There is a line of contact with Sam, the local rangers and the consulate.”

Advertentie